Giełda samochodowa

ul. Kujawska 112, 44-100 Gliwice

tel.: 32 279-79-74

adres e-mail: gielda@mzuk.pl

Godziny otwarcia giełdy samochodowej dla klientów:

Godziny otwarcia biura giełdy, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje o warunkach prowadzenia działalności na naszym terenie:

 • Od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
 • W soboty w godz. 6:00 – 13:00
 • W niedziele w godz. 5:00 – 13:00
 •  
  • SEKTOR "CZĘŚCI SAMOCHODOWE", gdzie można zaopatrzyć się w nowe i używane części samochodowe, akcesoria, materiały eksploatacyjne, chemie kosmetyczną do samochodów, gadżety, itp. Prowadzona działalność jest detaliczna i hurtowa. Z oferty tego sektora korzystają też warsztaty samochodowe - kupują narzędzia oraz ubrania robocze i materiały BHP
  • SEKTOR "SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW", na którym odbywa się handel pojazdami (osobowymi, dostawczymi, ciężarowymi) oferowanymi przez firmy, komisy i osoby prywatne
  • SEKTOR "TARGOWISKO" to miejsce handlu odzieżą, artykułami spożywczymi, chemią gospodarczą itp.
  • SEKTOR "DOM I OTOCZENIE", gdzie można kupić meble, elementy małej architektury ogrodowej, piece grzewcze, płoty, ogrodzenia, bramy, nowy i używany sprzęt AGD oraz wszystko, co potrzebne do urządzenia domu i ogrodu. W sezonie działkowicze znajdą na tym sektorze sadzonki, a sprzedawcy zawsze służą fachową radą.
  • SEKTOR "TARG" to miejsce, gdzie kupić można niemal wszystko; rzeczy nowe i używane, coraz częściej także starocie
   • CENNIK

    Wysokość opłat na podstawie umów dzierżaw zawartych w trybie bezprzetargowym na okres nie krótszy niż 1 miesiąc

    Tytuł opłaty Cena brutto zł/miesiąc
    Teren boksu handlowego za m2 wraz z miejscem parkingowym

    16,50 zł

    Lada o pow. 4 m2

    150 zł
    Lada o pow. 4 m2 z miejscem parkingowym 180 zł
    Stragan o pow. 4 m2 z miejscem parkingowym 270 zł

    Stragan o pow. 8 m2 z miejscem parkingowym

    535 zł
    Stragan o pow. 12 m2 z miejscem parkingowym
    665 zł
    Stragan o pow. 16 m2 z miejscem parkingowym 800 zł

    Teren pod pawilonem gastronomicznym za m2

    20 zł
    Teren wokół pawilonu gastronomicznego za m2 10 zł
    Zarezerwowany teren na sektorze sprzedaży aut, o powierzchni do 100 m2, celem wystawiania i prowadzenia handlu autami. Cena za 1 m2 5 zł

    1) Stawki z pkt 1. obowiązują tylko i wyłącznie na obszarze sektorów handlowych i dla jednoznacznie wyznaczonych i ponumerowanych stanowisk handlowych, okreslonych powyższą tabelą.
    2) Opłacone stanowisko z miejscem parkingowym uprawnia tylko i wyłącznie do wjazdu i postoju jednego pojzdu, na wyznaczonym miejscu.
    3) Opłacone stanowisko bez miejsca parkingowego uprawnia tylko i wyłącznie do wjazdu i postoju, na czas rozładunku lub załadowania towaru, nie dłuższy niż pół godziny.
    4) Wjazd na teren Giełdy samochodowej i stanowiska jest możliwy tylko i wyłącznie na podstawie ważnej wjazdówki wystawionej w biurze Giełdy samochodowej.

    Wysokość opłat z tytułu dzierżawy jednorazowej

    Tytuł opłaty Cena brutto
    Opłata za sprzedaż z ręki, z kosza, z ziemi, ze stolika do 2 m2 na wyznaczonym terenie 5 zł
    Opłata jednorazowa za ladę 4 m2 45 zł
    Opłata jednorazowa za ladę 4 m2 z miejscem parkingowym 55 zł
    Opłata jednorazowa za stragan 4 m2 z miejscem parkingowym 85 zł
    Opłata jednorazowa za stragan 8 m2 z miejscem parkingowym 160 zł
    Opłata jednorazowa za stragan 12 m2 z miejscem parkingowym 230 zł
    Opłata jednorazowa za stragan 16 m2 z miejscem parkingowym 300 zł
    Opłata jednorazowa za boks handlowy 15 m2 85 zl
    Opłata jednorazowa za boks handlowy 24 m2 125 zł
    Opłata jednorazowa za boks handlowy 32 m2 160 zł
    Opłata jednorazowa za boks handlowy 50 m2 240 zł
    Opłata jednorazowa za boks handlowy 72 m2 330 zł
    Opłata jednorazowa za punkt handlowy poza wyznaczonymi stanowiskami o powierzchni do 10 m2 125 zł
    Teren pod stoisko, szczękę, namiot, przyczepę itp. powyżej 10 m2 do 24 m2 w miejscach poza wyznaczonymi stanowiskami 350 zł
    Teren pod stoisko, szczękę, namiot, przyczepę itp. powyżej 24 m2 do 50 m2 w miejscach poza wyznaczonymi stanowiskami 500 zł

    Opłaty czynszu dzierżawy jednorazowej pobierane są przed wjazdem na wybrany sektor handlowy i wskazane na nim stanowisko handlowe, za każdy dzień giełdowy

    Wysokość opłat za czasową rezerwację stanowiska handlowego bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej

    Tytuł opłaty Stawka opłaty (brutto)
    Rezerwacja stanowiska handlowego bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej
    20% wartości czynszu dzierżawnego, miesięcznego, określonego umową dzierżawy / 1 miesiąc rezerwacji

    1) Zgodę na czasową rezerwację wydaje Dyrektor MZUK.
    2) Czasowa rezerwacja stanowiska przysługuje Dzierżawcom, którzy mają podpisane i ważne umowy dzierżawy na okres minimum 3 lat.
    3) Dzierżawca, który ma podpisaną umowę dzierżawy minimum na okres 3 lat może raz w roku kalendarzowym, w okresie obowiązywania umowy, wystąpić o czasową rezerwację stanowiska handlowego bez mozliwości prowadzenia działalności gospodraczej na okres 1 miesiąca.
    4) Rezerwacji nie można dokonać w miesiącu wypowiedzenia umowy lub w ostatnim miesiącu jej obowiązywania.
    5) Wniosek w tej sprawie składa się w formie pisemnej w siedzibie Wydzierżawiającego: ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice lub w biurze Giełdy samochodowej najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem czasowej rezerwacji.
    6) Przedmiot dzierżawy w okresie czasowej rezerwacji pozostaje w wyłącznej dyspozycji Wydzierżawiającego i bezwzględnie musi gwarantować jego nieskrępowane użytkowanie.
    7) W przypadku stwierdzenia, że Dzierżawca wykorzystuje przedmiot dzierżawy w okresie zatwierdzonego wniosku, traci tą rezerwację i zostanie obciążony opłatami dodatkowymi z pkt. 7. Jednoczesnie Dzierżawca traci prawo do kolejnych czasowych rezerwacji przez cały okres trwania umowy.
    8) Wniosek może złożyć Dzierżawca, który na dzień złożenia wniosku nie zalega z żadnymi płatnościami.

    Wysokość opłat z tytułu usług radiowęzła giełdy

    Tytuł opłaty Czas trwania kampanii reklamowej Cena brutto
    Opłata jednorazowa za ogłoszenie typu "kupię - sprzedam" do 20 słów Jedna edycja w dzień giełdowy
    10 zł
    Opłata jednorazowa za przywołanie osoby Jedna edycja w dzień giełdowy 5 zł
    Opłata miesięczna za emisje ogłoszenia dostarczonego na nośniku elektronicznym
    Jedna edycja w dzień giełdowy 30 zł
    Opłata miesięczna za ogłoszenie słowne do 40 słów Jedna edycja w dzień giełdowy 60 zł
    Opłata miesięczna za ogłoszenie słowne do 60 słów Jedna edycja w dzień giełdowy 100 zł

    1) Przez edycję rozumie się pięciokrotną emisję w ciągu dnia giełdowego.
    2) Za treść ogłoszeń odpowiada zlecający ogłoszenie.
    3) Nie dopuszcza się emisji ogłoszeń o treściach niezgodnych z prawem i sprzecznych z interesem publicznym.
    4) Nie dopuszcza się emisji reklam o charakterze politycznym, kampanii wyborczych.

    Wysokość opłat z tytułu dystrybucji ulotek i materiałów reklamowych na terenie Giełdy Samochodowej

    Tytuł opłaty Jednostka Cena brutto
    Dystrybucja ulotek jednokartkowych o formacie do wielkości arkusza A4 do 5000 szt. przez pracowników giełdy sztuka 0,15 zł
    Dystrybucja ulotek jednokartkowych o formacie do wielkości arkusza A4 powyżej 5000 szt. przez pracowników giełdy sztuka 0,10 zł
    Dystrybucja katalogów reklamowych przez pracowników giełdy sztuka 0,30 zł
    Dystrybucja materiałów reklamowych przez pracowników firm zewnętrznych na terenie giełdy  osoba 75 zł
    Dystrybucja materiałów reklamowych przez więcej niż dwóch pracowników firm zewnętrznych na terenie giełdy osoba 55 zł

    Wysokość opłat dodatkowych za postój pojazdów i przyczep typu "laweta"

    Tytuł opłaty Cena brutto
    Opłata jednorazowa za postój na terenie sektora sprzedaży samochodów, z jednym pojazdem
    10 zł
    Opłata jednorazowa za postój na terenie sektora sprzedaży samochodów, z dwoma pojazdami
    15 zł
    Opłata jednorazowa za postój na terenie sektora sprzedaży samochodów, z trzema pojazdami i więcej
    30 zł

    Opłaty i ceny za korzystanie z parkingów Giełdy Samochodowej

    Opłaty jednorazowe

    Przedmiot opłaty
    Cena brutto za dzień giełdowy
    Pojazdy jednośladowe bezsilnikowe
    bezpłatnie
    Pojazdy jednośladowe z silnikiem
    3 zł
    Pojazdy osobowe, busy, dostawcze do 3,5 t na parkingu niestrzeżonym
    5 zł
    Pojazdy dostawcze i ciężarowe powyżej 3,5 t na wszystkich parkingach niestrzeżonych 10 zł
    Pojazdy osobowe, busy, dostawcze do 3,5 t na parkingu strzeżonym 10 zł

    Opłaty abonamentowe miesięczne

    Przedmiot opłaty
    Cena brutto
    Parkowanie pojazdu do 15 dni
    50 zł za miesiąc
    Parkowanie pojazdu powyżej 15 dni
    100 zł za miesiąc

    Inne opłaty

    Przedmiot opłaty
    Cena brutto
    Opłata dodatkowa za parkowanie pojazdu bez ważnego biletu
    Trzykrotna wartość podstawowej opłaty określonej w tabeli nr 1

    Miesięczne stawki czynszu najmu za powierzchnię użytkową nieruchomości:budynków, gruntów, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

    Najem nieruchomości: obiektu, lokalu w budynku będącym w zarządzie MZUK, znajdujących się na terenie Giełdy, z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (usługową, handlową, produkcyjną, biurową, magazynową) 10 zł za miesiąc/ 1m2
    Najem dodatkowej powierzchni: gruntu niezabudowanego położonego bezpośrednio przy najmowanym obiekcie 3 zł za miesiąc/ 1m2

Newsletter
Polecamy

Projekt, wykonanie i hosting: gtk.pl