Giełda samochodowa

 

ul. Kujawska 112, 44-100 Gliwice

tel.: 32 279-79-74

adres e-mail: gielda@mzuk.pl

Godziny otwarcia giełdy samochodowej dla klientów:

  • Soboty od 6:00 do ostatniego klienta
  • Niedziele od 5:00 do ostatniego klienta

Godziny otwarcia biura giełdy, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje o warunkach prowadzenia działalności na naszym terenie:

  • Od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00
  • W soboty w godz. 6:00 – 13:00
  • W niedziele w godz. 5:00 – 13:00

Jak giełda będzie pracowała w okresie świąteczno-noworocznym?

24-26 grudnia 2015, 31 grudnia, 2 stycznia 2016 - biuro i giełda nieczynne
27 grudnia 2015 - biuro giełdy nieczynne, giełda czynna jak w sobotę
3 stycznia 2016 - giełda czynna


Mamy kolejne udogodnienia dla naszych kontrahentów!

Po uruchomieniu dwóch okienek kasowych, wprowadzono kolejne udogodnienie dla kontrahentów giełdy. W kasie giełdy zainstalowano terminal, który umożliwia realizację płatności przy pomocy kart płatniczych. Zachęcamy do korzystania z tej formy płatności.


Dziś giełda samochodowa w Gliwicach to:

  • SEKTOR "CZĘŚCI SAMOCHODOWE", gdzie można zaopatrzyć się w nowe i używane części samochodowe, akcesoria, materiały eksploatacyjne, chemie kosmetyczną do samochodów, gadżety, itp. Prowadzona działalność jest detaliczna i hurtowa. Z oferty tego sektora korzystają też warsztaty samochodowe - kupują narzędzia oraz ubrania robocze i materiały BHP
  • SEKTOR "SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW", na którym odbywa się handel pojazdami (osobowymi, dostawczymi, ciężarowymi) oferowanymi przez firmy, komisy i osoby prywatne
  • SEKTOR "TARGOWISKO" to miejsce handlu odzieżą, artykułami spożywczymi, chemią gospodarczą itp.
  • SEKTOR "DOM I OTOCZENIE", gdzie można kupić meble, elementy małej architektury ogrodowej, piece grzewcze, płoty, ogrodzenia, bramy, nowy i używany sprzęt AGD oraz wszystko, co potrzebne do urządzenia domu i ogrodu. W sezonie działkowicze znajdą na tym sektorze sadzonki, a sprzedawcy zawsze służą fachową radą.

CENNIK

1. Stawki czynszu najmu nieruchomości na podstawie umów zawartych w trybie bezprzetargowym na okres krótszy niż 1 miesiąc

Tytuł opłaty
Cena brutto/ miesiąc

Lada o pow. 4 m2

150 zł
Lada o pow. 4 m2 z miejscem postojowym przy stoisku
180 zł
Stragan o pow. 4 m2 z miejscem postojowym przy stoisku 270 zł

Stragan o pow. 8 m2 z miejscem postojowym przy stoisku

535 zł

Teren handlowy niezabudowany lub teren pod obiektami handlowymi (pawilonami, kioskami tymczasowymi nietrwale związanymi z gruntem) nie będących własnością MZUK:
- za 1m2 powierzchni do 150 m2

- za 1m2 powierzchni powyżej 150 m2 do 250 m2


- za 1m2 powierzchni powyżej 250 m2 do 500 m2


- za 1m2 powierzchni powyżej 500 m2 do 1000 m2


- za 1m2 powierzchni powyżej 1000 m2 do 2000 m2- za 1m2 powierzchni powyżej 2000 m2

 

 

 

16,50 zł

 

2475 zł + 8,25 zł/m2


3300 zł + 6,60 zł/m2


4950 zł + 3,30 zł/m2


6600 zł + 2,50 zł/m2


9100 zł + 1,50 zł/m2

Lokale użytkowe w budynkach/obiaktach będących w zarządzie MZUK, z przeznaczeniem na działalność:
a) biurową, za 1m2 powierzchni

b) handlowo-magazynową:

- za 1m2 powierzchni do 150m2,

 

- za 1m2 powierzchni powyżej 150 m2 do 250m2,

 

 

- za 1m2 powierzchni powyżej 250m2 do 500m2,

 

 

- za 1m2 powierzchni powyżej 500m2 do 1000m2,

 

 

- za 1m2 powierzchni powyżej 1000 m2

 

c) produkcyjną:

- za 1m2 powierzchni do 500m2,

 

- za 1m2 powierzchni powyżej 500m2 do 1000m2,

 

- za 1m2 powierzchni powyżej 1000m2

 

 

22 zł/miesiąc

 

 

19,50zł/miesiąc

 

2925 zł + 8zł/m2/miesiąc

 

3725 zł + 10 zł/ m2/miesiąc

 

6225 zł + 7,50 zł /m2/miesiąc

 

9975 zł + 5 zł/ m2/ miesiąc

 

11 zł/ miesiąc

 

5500 zł + 7 zł/ m2/miesiąc

 

9000 zł + 4,5 zł/m2/miesiąc

Teren znajdujący się poza budynkami/obiektami z przeznaczeniem na cele magazynowe lub place składowe dla najemców powierzchni w lokalach użytkowych, za 1m2
3 zł
Teren niezabudowany z przeznaczeniem na komisy, miejsca obsługi pojazdów, za 1m2 3,70 zł
Nieruchomość z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną:
- teren pod pawilonem gastronomicznym, za 1m2
- teren niezabudowany wokół pawolonu gastronomicznego (ogródek), za 1m2

 

20 zł

10,50 zł

Nieruchomość z przeznaczeniem na place manewrowe dla szkół nauki jazdy, za 1m2 0,70 zł

1) Określone wyżej stawki czynszu obowiązują tylko na obszarze sektorów handlowych i dla jednoznacznie wyznaczonych i ponumerowanych stanowisk handlowych, określonych powyższą tabelą.
2) Opłacone stanowisko z miejscem postojowym uprawnia tylko do wjazdu i postoju jednego pojzdu, na wyznaczonym miejscu.
3) Opłacone stanowisko bez miejsca postojowego uprawnia tylko do wjazdu i postoju, na czas rozładunku lub załadowania towaru, nie dłuższy niż pół godziny.
4) Wjazd na teren Giełdy samochodowej i stanowiska jest możliwy tylko na podstawie ważnej wjazdówki wystawionej w biurze Giełdy samochodowej.
5) Ustalona wysokość stawek czynszu miesięcznego obowiązuje do umów zawieranych po wejściu w życie niniejszego zarządzenia.

2. Opłaty czynszowe z tytułu najmu jednorazowego, za 1 dzień giełdowy

Tytuł opłaty Cena brutto
Sprzedaż z ręki, z kosza, z ziemi, ze stolika do 2 m2 na wyznaczonym terenie 5 zł
Lada o powierzchni 4 m2 45 zł
Lada o powierzchni 4 m2 z miejscem postojowym
55 zł
Stragan o powierzchni 4 m2 z miejscem postojowym przy stoisku
85 zł
Stragan o powierzchni 8 m2 z miejscem postojowym przy stoisku 160 zł
Boks handlowy o powierzchni do 15m2
85 zł
Boks handlowy o powierzchni powyżej 15m2 do 24m2
125 zł
Boks handlowy o powierzchni powyżej 24m2 do 32m2 160 zl
Boks handlowy o powierzchni powyżej 32m2 do 50m2 240 zł
Boks handlowy o powierzchni powyżej 50m2 do 72m2 330 zł
Opłata jednorazowa za boks handlowy 50 m2 240 zł
Opłata jednorazowa za boks handlowy 72 m2 330 zł
Teren pod stoisko handlowe (szczękę, namiot, przyczepę, itp.) o pow. do 10m2 w miejscach poza wyznaczonymi stanowiskami
125 zł
Teren pod stoisko handlowe (szczękę, namiot, przyczepę, itp.) o pow. powyżej 10m2 do 24 m2 w miejscach poza wyznaczonymi stanowiskami 350 zł
Teren pod stoisko handlowe (szczękę, namiot, przyczepę, itp.) o pow. powyżej 24 m2 do 50 m2 w miejscach poza wyznaczonymi stanowiskami 500 zł

Opłaty czynszu pobierane są przed wjazdem na wybrany sektor handlowy i wskazane na nim stanowisko handlowe, za każdy dzień giełdowy

3. Opłaty za czasową rezerwację stanowiska handlowego bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej

Tytuł opłaty Stawka opłaty (brutto)
Rezerwacja stanowiska handlowego bez możliwości prowadzenia działalności gospodarczej
20% wartości miesięcznego czynszu określonego umową najmu za 1 miesiąc rezerwacji

1) Zgodę na czasową rezerwację wydaje Dyrektor MZUK.
2) Czasowa rezerwacja stanowiska przysługuje najemcom, którzy mają podpisane i ważne umowy najmu na okres powyżej 12 m-cy.
3) Najemca, który ma podpisaną umowę najmu na okres powyżej 12 m-cy może raz w roku kalendarzowym, w okresie obowiązywania umowy, wystąpić o czasową rezerwację stanowiska handlowego bez mozliwości prowadzenia działalności gospodraczej na okres 1 miesiąca.
4) Rezerwacji nie można dokonać w miesiącu wypowiedzenia umowy lub w ostatnim miesiącu jej obowiązywania.
5) Wniosek w tej sprawie składa się w formie pisemnej w siedzibie MZUK: ul. Strzelców Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice lub w biurze Giełdy samochodowej najpóźniej na 30 dni przed planowanym terminem czasowej rezerwacji.
6) Przedmiot najmu w okresie czasowej rezerwacji pozostaje w wyłącznej dyspozycji giełdy samochodowej i bezwzględnie musi gwarantować jego nieskrępowane użytkowanie.
7) W przypadku stwierdzenia, że najemca wykorzystuje przedmiot najmu w okresie zatwierdzonego wniosku, traci rezerwację i zostanie obciążony opłatami jak w trakcie obowiązywania umowy.
8) Wniosek może złożyć  najemca, który na dzień złożenia wniosku nie zalega z żadnymi płatnościami.

4. Opłaty z tytułu usług radiowęzła giełdy samochodowej

Tytuł opłaty Czas trwania kampanii reklamowej Cena brutto
Opłata jednorazowa za ogłoszenie typu "kupię - sprzedam" do 20 słów Jedna edycja w dzień giełdowy
10 zł
Opłata jednorazowa za przywołanie osoby Jedna edycja w dzień giełdowy 5 zł
Opłata miesięczna za emisje ogłoszenia dostarczonego na nośniku elektronicznym
Jedna edycja w dzień giełdowy 30 zł
Opłata miesięczna za ogłoszenie słowne do 40 słów Jedna edycja w dzień giełdowy 50 zł
Opłata miesięczna za ogłoszenie słowne do 60 słów Jedna edycja w dzień giełdowy 80 zł

1) Przez edycję rozumie się pięciokrotną emisję w ciągu dnia giełdowego.
2) Za treść ogłoszeń odpowiada zlecający ogłoszenie.
3) Nie dopuszcza się emisji ogłoszeń o treściach niezgodnych z prawem i godzących w dobre obyczaje.

5. Wysokość opłat z tytułu dystrybucji ulotek i materiałów reklamowych na terenie Giełdy Samochodowej

Tytuł opłaty Jednostka Cena brutto
Dystrybucja ulotek przez pracowników giełdy sztuka 0,12 zł
Dystrybucja katalogów reklamowych przez pracowników giełdy sztuka 0,30 zł
Dystrybucja materiałów reklamowych przez pracowników firm zewnętrznych na terenie giełdy  osoba 75 zł/jeden dzień giełdowy
Dystrybucja materiałów reklamowych przez dwóch i więcej pracowników firm zewnętrznych na terenie giełdy osoba 55 zł/jeden dzień giełdowy

6. Opłaty dodatkowe za postój pojazdów i przyczep typu "laweta" na terenie sektora "Sprzedaż samochodów"

Tytuł opłaty Cena brutto
Opłata jednorazowa za postój na terenie sektora sprzedaży samochodów, z jednym pojazdem
5 zł
Opłata jednorazowa za postój na terenie sektora sprzedaży samochodów, z dwoma pojazdami
10 zł
Opłata jednorazowa za postój na terenie sektora sprzedaży samochodów, z trzema pojazdami i więcej
20 zł

7. Opłaty za parkowanie pojazdó

a) Opłaty jednorazowe za parkowanie na terenie parkingów

Przedmiot opłaty
Cena brutto za dzień giełdowy
Pojazdy jednośladowe bezsilnikowe
bezpłatnie
Pojazdy jednośladowe z silnikiem
2 zł
Pojazdy osobowe, busy, dostawcze do 3,5 t na parkingu niestrzeżonym
5 zł
Pojazdy dostawcze i ciężarowe powyżej 3,5 t na wszystkich parkingach niestrzeżonych 10 zł
Pojazdy osobowe, busy, dostawcze do 3,5 t na parkingu strzeżonym 10 zł

b) Opłaty abonamentowe za parkowanie na terenie giełdy samochodowej

Przedmiot opłaty
Cena brutto
Parkowanie pojazdu do 15 dni
50 zł za miesiąc
Parkowanie pojazdu powyżej 15 dni
100 zł za miesiąc

1) Opłaty parkingowe jednorazowe obowiązują w soboty i niedziele giełdowe.
2) Opłatę parkingową pobiera się w momencie wjazdu na teren parkingu.
3) Potwierdzenie uiszczenia opłaty uprawnia do wjazdu na teren sektorów handlowych po odbiór towaru.

Newsletter
Polecamy

Projekt, wykonanie i hosting: gtk.pl